Liczba odwiedzin strony: 20576 Osób na stronie: 1
 

M.Barcicki, P. Burda
Kancelaria radców prawnych s.c.

 
 
M.Barcicki, P. Burda
Kancelaria radców prawnych s.c.
 
Lwowska 48 lok. 4
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2010 Nr 143 poz. 963 - Szczególne zasady przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
USTAWA z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych 1) (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.) Rozdział 1  Przepisy ogólne Art. 1.  Ustawa określa szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zwanej dalej "inwestycją", oraz organy właściwe w tych sprawach. Art. 2.  Ilekroć w ustawie jest mowa o:...
Monitor Polski 2010 Nr 10 poz. 95 - Nadanie orderów i odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 lipca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M.P. z dnia 26 lutego 2010 r.) Rej. 226/2009 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz....